Dołącz do branży offshore wind
Bo B. Randulff / ©Equinor

Transformacja energetyczna Polski to nowe możliwości rozwoju Twojego biznesu. Zaangażuj się w realizację projektów Bałtyk

Ole Jørgen Bratland / ©Equinor

Twoja firma w naszym łańuchu dostaw

W realizacji farm wiatrowych na Bałtyku dążymy do maksymalnego wykorzystywania produktów i usług oferowanych przez polskich przedsiębiorców. Zobacz, które komponenty i usługi mogą być dostarczone przez Twoją firmę i dowiedz się, jakie standardy muszą spełniać firmy z łańcucha dostaw. Poznaj dostawców Tier 1, którzy będą odpowiadać za poszczególne obszary dostaw. Działania w tym obszarze realizujemy w ramach naszego Programu Flagowego ”Pakiet Zobowiązań Kontraktowych”.

ZOSTAŃ DOSTAWCĄ

Dostawcy Tier 1

turbiny wiatrowe Siemens Gamesa logo Siemens Gamesa

Preferowany dostawca turbin wiatrowych dla Bałtyk 2 i 3

System Elektroenergetyczny Hitachi Energy logo Hitachi Energy

Główny dostawca i wykonawca części elektroenergetycznej dla Bałtyk 2 i 3

fundamenty - monopile SIF Offshore Foundations logo SIF Offshore Foundations

Umowa rezerwacyjna na dostawę fundamentów 
pod turbiny wiatrowe dla Bałtyk 2 i 3

Polskie firmy w łańcuchu dostaw

badania środowiskowe Mewo logo Mewo

Główny wykonawca kompleksowego programu badań środowiska na morzu dla całego portfolio Bałtyk.

FEED Onshore Cable Enprom logo Enprom

Projektowanie inżynieryjne kabli przesyłowych na lądzie dla Bałtyk 2 i 3

logistyka Fairplay Towage logo Fairplay Towage

Transport urządzeń na morzu w ramach kampanii pomiarów wietrzności dla Bałtyk 1

Etapy rozwoju morskiej farmy wiatrowej

Przygotowanie

Etap rozwoju, czyli przygotowanie projektu morskiej farmy wiatrowej, obejmuje czas od uzyskania pierwszej decyzji administracyjnej do rozpoczęcia budowy. W tym okresie prowadzone są kompleksowe badania, m.in. środowiskowe i geotechniczne, niezbędne do uzyskania wymaganych pozwoleń. Etap rozwoju kończy się wraz z podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.

Udział w kosztach projektuSzacunkowe dane dla projektów Bałtyk II i III

5-10 %

Udział krajowych dostawcówSzacunkowe dane dla projektów Bałtyk II i III

10-20 %

Obszary współpracy

 • uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • ekspertyzy, analizy FEED
 • projekt budowlany
 • uzyskiwanie warunków i umowy przyłączeniowej
 • badania geologiczne, geofizyczne oraz analizy, studia, ekspertyzy, itp.
 • monitoring środowiska

Budowa

Etap budowy morskiej farmy wiatrowej może potrwać do 4 lat. Wybrani dostawcy usług i produktów Tier 1 oraz ich poddostawcy realizują fazy inwestycji potrzebne do jej uruchomienia, obejmujące produkcję elementów, prefabrykację, transport i instalację. W tym czasie znacząco rośnie zapotrzebowanie na usługi lokalne związane z napływem nowych pracowników. Etap budowy kończy się wraz z przekazaniem inwestycji do eksploatacji.

Udział w kosztach projektuSzacunkowe dane dla projektów Bałtyk II i III

60 %

Udział krajowych dostawcówSzacunkowe dane dla projektów MFW Bałtyk II i III

10-20 %

Niektóre z obszarów dostaw

 • prefabrykacja i montaż turbin oraz fundamentów morskiej stacji elektroenergetycznej
 • prefabrykacja i montaż lądowej stacji elektroenergetycznej
 • prefabrykacja i instalacja kabli
 • przygotowanie inwestycji do uruchomienia
 • rozwój portu instalacyjnego oraz prace instalacyjne na morzu
 • obsługa i serwis jednostek pływających na morzu
 • monitoring środowiska

Eksploatacja

Etap eksploatacji to najdłuższy element cyklu życia projektu, który trwa minimum 25 lat. Na tym etapie farma wymaga stałej obsługi, a także serwisu, napraw i okresowych przeglądów, generując zapotrzebowanie na pracę, produkty oraz usługi wytwarzane lokalnie.

Udział w kosztach projektuSzacunkowe dane dla projektów Bałtyk II i III

25-30 %

Udział krajowych dostawcówSzacunkowe dane dla projektów Bałtyk II i III

60-80 %

Obszary dostaw

 • monitoring stanu farmy wiatrowej
 • bieżące utrzymanie turbin wiatrowych i ich fundamentów
 • bieżąca eksploatacja i monitoring morskiej i lądowej stacji elektroenergetycznej oraz kabli
 • praca w bazie serwisowej w Łebie oraz inne usługi
 • monitoring środowiska

Likwidacja / demontaż

​​Etap obejmuje bezpieczne usunięcie infrastruktury farmy wiatrowej po zakończeniu jej eksploatacji. Na tym etapie dokonuje się oceny stanu technicznego turbin i innych elementów farmy i planuje ich demontaż. Następnie infrastruktura jest demontowana i usuwana, co wymaga koordynacji działań, do których wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt na morzu.

Udział w kosztach projektuSzacunkowe dane dla projektów Bałtyk II i III

3-5 %

Udział krajowych dostawcówSzacunkowe dane dla projektów Bałtyk II i III

20-40 %

Obszary współpracy

 • strategia likwidacji, analiza ryzyka, ocena kosztów, planowanie projektu, pomoc w spełnianiu wymagań regulacyjnych
 • bezpieczne usunięcie turbin wiatrowych, fundamentów, podstacji, kabli podmorskich i innych elementów infrastruktury
 • transport usuniętych elementów do odpowiednich miejsc dla recyklingu lub utylizacji
 • zarządzanie materiałami powstałymi w wyniku demontażu, zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami
 • przywracanie dna morskiego i innych obszarów do ich pierwotnego stanu, zgodnie z wymaganiami środowiskowymi i regulacyjnymi
 • analizy, studia, ekspertyzy
 • monitoring środowiska
Jan Arne Wold / ©Equinor

Zobacz, jak możesz zwiększyć szanse swojej firmy na udział projektach morskich farm wiatrowych

Targi i konferencje

Uczestnictwo w międzynarodowych targach i konferencjach poświęconych morskiej energetyce wiatrowej to możliwość prezentacji produktów, usług oraz nowych technologii. Na takich wydarzeniach można nawiązać bezpośrednie kontakty z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi.

Współpraca z organizacjami branżowymi

Współpraca z organizacjami branżowymi może pomóc w promocji usług, zdobywaniu informacji na temat nowych trendów i technologii, a także w umacnianiu pozycji firmy w sektorze energetycznym. Dostawcy mogą nawiązać partnerstwa i tworzyć sieci biznesowe z innymi firmami z sektora morskiej energetyki wiatrowej. Wspólne projekty i współpraca mogą zwiększyć zasięg firmy, pozwolić na wymianę wiedzy i doświadczeń, a także stworzyć nowe możliwości biznesowe.

Prezentacje i studia przypadków

Prezentowanie udanych projektów poprzez studia przypadków to skuteczny sposób na przedstawienie kompetencji firmy. W opisie działań warto skupić się na faktach pokazujących, w jaki sposób dostawca pomógł klientowi zrealizować projekt.

Podnoszenie kwalifikacji i certyfikacja

Uwiarygodnieniem kompetencji dostawcy są certyfikaty branżowe. Są one dowodem na to, że firma posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie, co zwiększa jej wiarygodność na rynku.

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych i współpraca z uczelniami

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych świadczy o innowacyjności firmy i jej gotowości do inwestowania w rozwój. Prace B+R mogą skupiać się na opracowywaniu nowych technologii lub usprawnianiu istniejących. Współpraca z renomowanymi uczelniami i instytutami badawczymi w ramach projektów B+R może wzmocnić reputację firmy jako aktywnej w dziedzinie technologii morskich farm wiatrowych.

Dzień dostawcy, czerwiec 2023

Dialog z polskimi dostawcami

Chcemy współpracować przy realizacji farm wiatrowych na Bałtyku zarówno z dużymi ogólnopolskimi firmami, jak również z małymi lokalnymi biznesami. Weź udział w jednym z naszych wydarzeń, by zwiększać swoje szanse na uczestnictwo w realizowanych przez nas projektach.

Dzielenie się wiedzą o projektach offshore wind i zwiększanie local contentu w Polsce to jeden fundamentów naszych działań. Chcemy wzmacniać konkurencyjność polskiego przemysłu offshore na rynku krajowym, a w przyszłości także na rynku europejskim i światowym.

ZOSTAŃ DOSTAWCĄ

"Dzięki zaangażowaniu w projekty Bałtyk zdobyliśmy cenne kompetencje i doświadczenie. To dla nas bardzo perspektywiczna branża."

Mateusz Samulak, prezes Zarządu PROJMORS

"W 2022 roku zbudowaliśmy w Polsce wielozadaniowy holownik Fairplay-37. Wykorzystaliśmy go w kampanii pomiarowej dla Bałtyk 1 i zamierzamy stosować przy kolejnych projektach."

Arkadiusz Ryż, Offshore Wind Project Manager, Fairplay Towage

"Współpracę przy projektach Bałtyk rozpoczęliśmy w 2013 roku. Udział w tych projektach pozwolił nam osiągnąć kolejne poziomy profesjonalizmu usług na rynku offshore."

Lucjan Gajewski, wiceprezes Zarządu MEWO S.A.

"W 2022 roku zaangażowaliśmy się w prace nad Bałtyk 2 i 3. To perspektywiczna branża. N​​asze usługi przyciągają także zainteresowanie zagranicznych podmiotów."

Dariusz Wojciech Czajka, prezes Zarządu Squadron Sp.z o.o.

"W 2022 roku opracowaliśmy Front-END Engineering Design (FEED) dla zadania Bałtyk 2 i 3. Nasze doświadczenie oraz profesjonalne podejście koleżanek i kolegów z Equinora i Polenergii pozwoliło na spełnienie wysokich standardów pracy i dalszy rozwój kontraktu."

Tomasz Walczak, Zastępca Dyrektora Działu Projektowego w ENPROM

"Opracowanie metody przekroczenia linii brzegowej w 2021 roku wymagało od naszych inżynierów wypracowania nowych metod działania. Liczymy na dalsze możliwości współpracy przy morskich farmach wiatrowych."

Jacek Janicki, właściciel w Janicki
©Hitachi energy

Zmieniamy polską energetykę troszcząc się o otoczenie społeczne i środowisko. Poznaj nasze procesy zakupowe

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

Bezpieczeństwo, ochrona i zrównoważony rozwój są dla nas najważniejsze. Oczekujemy, że nasi dostawcy podzielą nasze zobowiązanie do zerowej szkody. Etyczne postępowanie jest niezbędne dla zrównoważonego biznesu, a etykę traktujemy jako integralną część naszych działań.

Proces kwalifikacji

Naszą główną metodą pozyskiwania dostawców materiałów i usług jest konkurencyjny przetarg. W procesie kwalifikacji weryfikujemy, czy potencjalni dostawcy spełniają nasze wymagania. Identyfikujemy ich poprzez regularne analizy rynku dostawców i różne systemy kwalifikacji. Zwracamy uwagę na to, by składane oferty były konkurencyjne technicznie i komercyjnie w całym cyklu życia projektów. Nasz preferowany system kwalifikacji projektów to Magnet JQS.

Deklaracja dostawcy

To nasze standardy w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji, zrównoważonego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa. Deklaracja zobowiązuje naszych dostawców do poszanowania praw człowieka i przestrzegania tych zasad wśród swoich poddostawców.

Prawa człowieka

Od naszych dostawców oczekujemy:

 • zapewnienia sprawiedliwego traktowania i niedyskryminacji
 • zapewnienia bezpiecznych, zdrowych i chronionych miejsc pracy
 • zapewnienia uczciwych płac i rozsądnych godzin pracy
 • poszanowania wolności zgromadzeń, zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych
 • zapobiegania współczesnemu niewolnictwu
 • zapobiegania pracy dzieci
 • szacunku dla dotkniętych członków społeczności
 • zapewnienia dostępu do środków zaradczych

W ramach witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Dowiedz się więcej.