Projekty realizowane zgodnie z naturą 

Środowisko ma dla nas najwyższy priorytet. Dlatego przed podjęciem prac przez ponad rok oceniamy wpływ projektów na otoczenie

Ryby i bentos

Na obszarze farm wiatrowych występuje 20 gatunków lub rodzin ryb, m.in. szprot, śledź, dorsz, stornia, gładzica, skarp, łosoś, babkowate i dennik.

Ryby

Największe oddziaływanie na ryby może wystąpić na etapie budowy podczas wbijania pali fundamentowych, które będzie generowało hałas i wibracje. Dlatego podczas budowy podejmiemy działania minimalizujące poziom hałasu (np. kurtyny bąbelkowe). Zgodnie z oceną środowiskową, oddziaływanie naszych farm na populację ryb nie będzie znaczące.

Bentos

Bentos to organizmy zwierzęce związane z dnem środowisk wodnych. Najistotniejsze oddziaływania na makrozoobentos wystąpi na etapie budowy i będzie związane z fizycznym zniszczeniem do ok. 1 % powierzchni farmy (w miejscu fundamentów i wzdłuż trasy kabli podmorskich).

Sztuczne rafy

Morskie farmy wiatrowe sprzyjają powstawaniu tzw. sztucznych raf. W krótkim czasie kolonizują je organizmy poroślowe, a w strefie prześwietlonej również gatunki fitobentosu. Jako jedne z pierwszych podwodne części elektrowni będą kolonizowały małże. Na sztucznej rafie ryby znajdą schronienie oraz korzystne warunki do rozrodu.

Masz wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące przebiegu inwestycji? Skorzystaj z mechanizmu składania skarg i zażaleń

Dowiedz się, czym jest mechanizm skarg

Ptaki morskie i migrujące

Szczegółową oceną objęliśmy 26 gatunków ptaków morskich i migrujących występujących na obszarze naszych farm wiatrowych.

Ptaki morskie

Najistotniejsze oddziaływanie na ptaki morskie wystąpi na etapie budowy. Będzie ono związane ze zwiększonym ruchem statków, emisją hałasu i światła, które mogą  przepłaszać ptaki z rejonu inwestycji.

Podczas eksploatacji możliwa jest utrata niewielkich obszarów żerowania lodówki (ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych). Lodówka w większości unika bowiem akwenów zajętych przez tego typu inwestycje oraz ich bezpośredniego sąsiedztwa.

13 gatunków ptaków morskich

Szczegółową oceną objęliśmy: lodówkę, mewę srebrzystą, markaczkę, uhlę, alkę, nurzyka , nurnika, nura czarnoszyjego i rdzawoszyjego, mewę siodłatą, żółtonogą i małą oraz perkoza rogatego.

Ptaki migrujące

Oddziaływanie na ptaki migrujące na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji będzie związane z efektem bariery. Obejmie jednak niewielką część tras migracji ptaków, a ominięcie farmy nie będzie dla ptaków energochłonne ani trudne. Dodatkowo, w wybranych obszarach wprowadzamy działania łagodzące efekt bariery, polegające na ustanowieniu korytarzy migracyjnych – wolnych od zabudowy terenów o szerokości do kilku kilometrów.

13 gatunków ptaków migrujących

Szczegółową oceną objęliśmy: nura rdzawoszyjego i czarnoszyjego, kormorana, łabędzia krzykliwego, niemego i czarnodziobego, gęś białoczelną, zbożową, gęgawę, berniklę obrożną i berniklę białolicą, świstuna zwyczajnego, lodówkę, markaczkę, uhlę, żurawia, mewę małą i śmieszkę, alkę i nurzyka zwyczajnego.

Ssaki morskie i nietoperze 

Oddziaływanie naszych projektów na ssaki w przeważającej większości będzie pomijalne lub małe.

Ssaki morskie

Najistotniejsze oddziaływanie na ssaki morskie będzie związane przede wszystkim z emisją hałasu i wibracji podczas wbijania pali fundamentowych. Działania minimalizujące poziom hałasu (np. kurtyny bąbelkowe) pozwolą nam znacznie ograniczyć dżwięki emitowane podczas budowy.

Nowe żerowiska

Na podwodnych elementach farm wiatrowych ssaki będą mogły znaleźć potencjalnie bogate zasoby ryb stanowiących ich podstawowy pokarm.

Nietoperze

Nie odnotowaliśmy obecności nietoperzy na obszarach planowanych przez nas farm wiatrowych. Teoretycznie nowe obiekty mogą być jednak wykorzystywane jako kryjówki i przystanki na trasie migracji tych ssaków.

W ramach witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Dowiedz się więcej.