Polityka prywatności

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Kto jest upoważniony do przetwarzania Państwa danych?
 3. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?
 4. Kto ma dostęp do Państwa danych?
 5. Jak dbamy o Państwa dane?
 6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
 7. Jakie przysługują Państwu prawa?
 8. Jak mogą Państwo skontaktować się z nami?
 9. Jak funkcjonuje mechanizm cookies?


1. Wstęp

Polityka prywatności informuje o sposobie ochrony Państwa danych osobowych w ramach użytkowania strony internetowej znajdującej się pod adresem www.baltyk123.pl (dalej: Strona). MFW Bałtyk I S.A., MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp z o.o.(dalej: Inwestor) zobowiązują się do ochrony prawa do prywatności swoich pracowników i wszystkich osób, z którymi współpracuje. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, zarówno na podstawie prawa polskiego jak i prawa UE.

Inwestor dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Wierzymy, że przejrzystość działań jest podstawą dobrej współpracy, a działanie zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych jest dla nas, naszych pracowników, współpracowników i podwykonawców bardzo ważne. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najistotniejsze pytania odnośnie przetwarzania Państwa danych w ramach korzystania ze Strony.

Polityka prywatności może podlegać zmianom. Jeśli takie zmiany nie są istotne, zastrzegamy sobie możliwość ich wprowadzenia bez umieszczania specjalnego komunikatu na naszej Stronie. Jeśli jednak zmiany są istotne i będą miały wpływ na Państwa prawa lub sposób przetwarzania danych osobowych, zamieścimy specjalne powiadomienie na Stronie. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści Polityki prywatności.

2. Kto jest upoważniony do przetwarzania Państwa danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest:

 • MFW Bałtyk I S.A. (KRS 0000335266, NIP 586-224-37-43) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • MFW Bałtyk II Sp. z o.o. (KRS 0000392944, NIP: 701-03-07-637) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • MFW Bałtyk III Sp. z o.o. (KRS 0000391871, NIP 701-03-07-376) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Inwestor może przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP i adres e-mail, zapisywane w plikach cookies oraz dane podane przez Państwa w formularzach kontaktowych znajdujących się na Stronie. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach podanie ich może być konieczne, aby umożliwić nam udzielenie odpowiedzi. Każdy z formularzy zawiera indywidualne regulaminy i informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasady ich przetwarzania, dostosowane do każdego z nich. Przy uzupełnianiu formularzy prosimy o każdorazowe zapoznanie się z regulaminem do nich załączonym. Jeśli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego lub ogólnego e-maila w celu przekazania swojej aplikacji w odpowiedzi na naszą ofertę pracy, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c – tj. w związku z przepisami Kodeksu Pracy umożliwiającego nam gromadzenie danych kandydatów uczestniczących w rekrutacji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia bądź poprawy funkcjonowania Strony (pliki cookies) oraz w celu umożliwienia nam przygotowania i przekazania odpowiedzi za pomocą wskazanych przez Państwa środków komunikacji (dane wskazane w formularzach kontaktowych), na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Inwestora (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Więcej informacji dotyczących wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdą Państwo w punkcie 10. niniejszej Polityki oraz w naszej Polityce Cookies.

4. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych, w szczególnych przypadkach, są:

 • inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu, w szczególności:
  • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
  • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  • podmioty, które świadczą usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
  • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów.

Inwestor zobowiązuje każdego z zewnętrznych dostawców do zachowania poufności przetwarzanych danych oraz przyjęcia adekwatnych środków techniczno-organizacyjnych w celu ich ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nadużyciem lub innym przetwarzaniem niezgodnym z prawem.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Jak dbamy o Państwa dane?

Inwestor zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, transparentności i ciągłości przetwarzanych danych osobowych.

Nadzorujemy przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w wewnętrznych procedurach pozostających w zgodzie z przepisami RODO. Nasze systemy IT są regularnie aktualizowane, aby dostosowywać je na bieżąco do obowiązujących zabezpieczeń w celu bezpieczeństwa danych, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków w sposób minimalizujący ryzyko naruszeń.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Inwestor gromadzi dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych. Jeśli chcą Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnego czasu przechowywania, prosimy o kontakt (szczegółowe dane kontaktowe w punkcie 8).

7. Jakie przysługują Państwu prawa?

Dostęp do danych osobowych – w każdym momencie mają Państwo prawo do:

 • udostępnienia informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • otrzymania bezpłatnie kopii Państwa danych osobowych,
 • jeżeli żądanie udostępnienia danych skierowane zostanie drogą elektroniczną i nie otrzymamy informacji na temat innego preferowanego sposobu udzielenia informacji, kopia zostanie przekazana drogą e-mailową.

Sprostowanie danych osobowych

 • Mogą Państwo poprosić o aktualizację posiadanych informacji, a więc o sprostowanie danych osobowych w formie zmiany lub uzupełnienia przetwarzanych danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania i usunięcie danych osobowych

 • Przysługuje Państwu prawo do usunięcia przetwarzanych danych.
 • Usunięcie danych nastąpi w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy nie występują żadne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych oraz w każdym wypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Zapewniamy, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych, Państwa dane osobowe będą usuwane w każdym przypadku, gdy ustał cel przetwarzania, bądź zaistnieje konieczność ich usunięcia w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

Ograniczenie przetwarzania danych

 • Inwestor realizuje prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacji, gdy:
  • otrzyma od Państwa żądanie takiego działania w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych;
  • kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu zweryfikowania ich prawidłowości;
  • ustał cel przetwarzania, ale dane są Państwu niezbędne w ramach procesów związanych z roszczeniami.
 • W celu realizacji Państwa praw, zgłaszania żądań oraz zadawania pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@baltyk123.pl. Państwa zgłoszenia będą obsługiwane w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku napotkania problemów z realizacją zgłoszenia lub w sytuacji braku możliwości jego realizacji, osoba wyznaczona przez Inwestora odpowie na Państwa zgłoszenie w tym samym terminie, wraz z podaniem przyczyn odmowy lub przedłużenia terminu realizacji żądania.

8. Jak mogą Państwo skontaktować się z nami?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź listowny.

MFW Bałtyk II Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26,
00-526 Warszawa
tel: +48 22 522 39 00
e-mail: rodo@baltyk123.pl

Jeżeli nie sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw, mogą Państwo złożyć skargę do polskiego organu nadzoru, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
kancelaria@giodo.gov.pl

9. Jak funkcjonuje mechanizm cookies?

W Polityce znajdują się jedynie ogólne zasady wykorzystania cookies. Z rozszerzoną informacją o mechanizmach cookies mogą Państwo zapoznać się dzięki Polityce cookies, która znajduje się w stopce naszej strony.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, są one zapisywane w czasie rzeczywistym w trakcie korzystania ze Strony na Państwa komputerze.
 • Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi Stronie poprawną prezentację danych.
 • Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby poprawnego funkcjonowania Strony pod kątem ulepszania dostarczanych usług oraz do analiz statystycznych.
 • Gromadzone pliki cookies nie są zbierane w celu identyfikacji użytkowników.
 • Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki, z której Państwo korzystają i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Państwa.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo do zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez wybór odpowiednich ustawień w oknie swojej przeglądarki.

W ramach witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Dowiedz się więcej.