Regulamin Formularza „Zarejestruj się w bazie dostawców”

Regulamin określa zasady i warunki zgłaszania zainteresowania nawiązaniem współpracy poprzez formularz „Zarejestruj się w bazie dostawców” dostępny na stronie www.baltyk123.pl. Za pośrednictwem formularza mogą zgłosić się potencjalni dostawcy materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tych instalacji. (Spółki MFW Bałtyk I S.A., MFW Bałtyk II Sp. z o.o., MFW Bałtyk III Sp. z o.o. – dalej łącznie: Inwestor).

1. Cel formularza

1.1. Celem formularza jest zebranie informacji, umożliwiających analizę potencjalnych dostawców lub partnerów biznesowych.

1.2. Wypełnienie formularza, rozumiane jako przekazanie danych w postaci m.in. nazwy firmy, adresu korespondencyjnego, liczby pracowników, rocznego dochodu, krajów, do których dostarczane były produkty, krajów, w których znajdują się zakłady produkcyjne, jest dobrowolne.

1.3. Uzupełnienie formularza przez dostawcę nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

2. Zasady uzupełniania formularza

2.1. Uzupełnić formularz może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna), który dostarcza materiały lub świadczy usługi w zakresie łańcucha dostaw materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej farmy (dalej: Zgłaszający.

2.2. Inwestor zastrzega sobie prawo do analizy przesłanych formularzy.

2.3. Zgłaszający jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych, takich jak adres e-mail. Inwestor będzie korzystał z tych danych w celu komunikacji ze Zgłaszającym.

2.4. Zgłaszający zobowiązuje się do przedstawienia informacji zgodnie z prawdą.

2.5. Uzupełnienie formularza jest bezpłatne.

2.6. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę zgłoszenia.

3. Potencjalne kryteria oceny

3.1. Inwestor zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji zawartych w bazie danych:

 • Zgodność z przepisami i normami – Zgłaszający powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i standardami mającymi zastosowanie w sektorze energetycznym.
 • Bezpieczeństwo, higiena pracy i środowisko (HSE) – Zgłaszający powinien priorytetowo traktować kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska (HSE).
 • Etyka i zgodność – Zgłaszający powinien działać w sposób etyczny, unikać konfliktów interesów oraz przestrzegać zasad uczciwości w związku z prowadzoną działalnością.
 • Zrównoważony rozwój – Zgłaszający powinien dążyć do zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.
 • Wysoka jakość produktów i usług – Zgłaszający powinien oferować wysoką jakość, niezawodność i wydajność oferowanych produktów i świadczonych przez siebie usług.
 • Dostosowanie do potrzeb projektu – Zgłaszający powinien być gotów dostosować swoje oferty i rozwiązania do indywidualnych potrzeb i wymagań określonego projektu.
 • Dostępność i wsparcie – Zgłaszający, w ramach świadczonych usług i dostarczanych produktów powinien oferować odpowiednie wsparcie techniczne i dostępność w razie awarii lub problemów.
 • Przystępność finansowa – Zgłaszający powinien oferować uczciwe i konkurencyjne ceny, zgodnie z rynkowymi standardami.
 • Komunikacja – Zgłaszający powinien być skuteczny w komunikacji, w szczególności w dostarczaniu jasnych informacji dotyczących projektów i usług.
 • Spełnianie standardów w zakresie etyki i przeciwdziałania korupcji – Zgłaszający zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka i przestrzegania tych zasad wśród swoich poddostawców.

3.2. Elementy dodatkowe

 • Doświadczenie branżowe – Zgłaszający powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę związane z sektorem energetycznym lub przemysłowym.
 • Dbałość o działalność społeczną – Zgłaszający powinien angażować się w działania społeczne i być odpowiedzialny wobec lokalnych społeczności.

3.3. Informacje zawarte w bazie danych mogą być podstawą do zaproszenia Zgłaszającego do procesu weryfikacji potencjalnego dostawcy w zakresie uczciwości (Integrity Due Diligence – IDD). Proces IDD obejmuje zbieranie informacji, które pomagają nam zrozumieć, kim są nasi kontrahenci, ich wartości i sposób prowadzenia działalności. W niektórych przypadkach IDD może również obejmować przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w tym celu mogą obejmować dane kontaktowe i niezbędne informacje IDD, takie jak stanowisko, możliwe stanowisko polityczne i role, możliwe listy sankcji, relacje osobiste, umowy, odpowiednie członkostwo, referencje, roszczenia prawne i kwestie reputacji. Podstawą prawną jest przestrzeganie zobowiązań prawnych, realizacja naszych uzasadnionych interesów oraz ustalenie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych.

4. Postępowanie po przesłaniu formularza

4.1. Inwestor zastrzega sobie prawo do kontaktu ze Zgłaszającym w celu omówienia szczegółów oraz ewentualnego dalszego procesu współpracy.

4.1. Procedura potencjalnego nawiązania współpracy będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych dostawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

4.3. Inwestor zastrzega sobie prawo oceny zgłoszeń i dopuszczenia do ewentualnej współpracy wybranych Zgłaszających na podstawie analizy przesłanych Formularzy Zgłoszeniowych.

5. Prawa i obowiązki

5.1. Zgłaszający ma prawo do dostępu do informacji przesłanych w formularzu.

5.2. Inwestor zobowiązuje się do traktowania danych Zgłaszających zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz do zachowania poufności informacji.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Uzupełniając formularz Zgłaszający wyraża zgodę na dalszą komunikację, której celem będzie uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących Zgłaszającego.

6.2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Inwestora swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

6.3. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych z formularza do konsultacji z podmiotami trzecimi, które zostały rzetelnie sprawdzone i współpracują z nami w ramach procedury oceny dostawców.

7. Kontakt

7.1. Zastrzegamy sobie prawo do nawiązania kontaktu ze Zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Inwestor nie jest zobowiązany do kontaktu ze Zgłaszającym i ma prawo nie zareagować na przesłany formularz bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem danych podanych w stopce strony Kontakt.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości uzupełnienia formularza i wyrażenia woli współpracy.

8.2. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

8.3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na naszej stronie internetowej (www.baltyk123.pl) i będą obowiązywać od daty publikacji.

W ramach witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Dowiedz się więcej.