Fundamenty

Sprawdź listę interesujących Cię komponentów i usług. Skontaktuj się z odpowiednim dostawcą Tier 1, aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić możliwości współpracy w danym obszarze dostaw.

Projektowanie - FEED

dostawca tier 1

Ramboll

Projekt

Bałtyk 2 i 3

Projektowanie fundamentów dla morskich farm wiatrowych to złożony proces, który zaczyna się od szczegółowego badania warunków geotechnicznych dna morskiego. Inżynierowie korzystają z zaawansowanych programów do modelowania komputerowego, aby fundamenty wytrzymywały siły wywierane przez wiatr, fale i prądy morskie. Rodzaj fundamentu jest dobierany do warunków panujących na danym obszarze morskim.  Dokumentacja projektowa uwzględnia najwyższy poziomu kontroli jakości, regulacje budowlane i normy bezpieczeństwa. Ta dokumentacja jest następnie wykorzystywana do uzyskania niezbędnych pozwoleń. Cały proces jest ściśle monitorowany przez zespół doświadczonych inżynierów, dbających o zgodność projektu z założeniami budowy farmy. 

Kontakt z dostawcą

Projektowanie

dostawca tier 1

Q1, 2024

Jednym z najważniejszych aspektów projektowania morskich farm wiatrowych jest fundament podtrzymujący konstrukcję turbiny i przenoszący obciążenia na grunt.

Przed zaprojektowaniem fundamentu podmorskiego inżynierowie muszą przeprowadzić badania terenu i scharakteryzować podłoże, aby uzyskać informacje o stanie dna morskiego i właściwościach geotechnicznych. Kolejnym krokiem w projektowaniu fundamentu jest wykonanie analizy obciążeń i określenie kryteriów projektowych. Analiza obciążenia polega na oszacowaniu wielkości i kierunku sił i momentów działających na fundament pod wpływem wiatru, fal, prądów i pracy turbiny. Kryteria projektowe obejmują określenie dopuszczalnych granic przemieszczenia, obrotu, naprężenia, odkształcenia i zmęczenia fundamentu i podłoża. Analiza obciążenia i kryteria projektowe zależą od rodzaju fundamentu, modelu turbiny, warunków środowiskowych oraz norm i przepisów projektowych. Na podstawie badań terenu, charakterystyki gruntu, analizy obciążeń i kryteriów projektowych inżynierowie mogą wybrać i zoptymalizować najbardziej odpowiedni rodzaj fundamentu i wymiary dla morskiej turbiny wiatrowej.

Kontakt z dostawcą

Prefabrykacja

dostawca tier 1

Sif Group

Projekt

Bałtyk 2 i 3

Dostawa łącznie 100 fundamentów pod morskie turbiny wiatrowe składające się z monopali i elementów przejściowych oraz fundamentów kratownicowych wraz akcesoriami i wyposażeniem.

Komponentami MFW wchodzącymi w skład procesu zakupowego są:

 • Materiał podstawowy (blacha)
 • Konstrukcja dodatkowa i elementy zewnętrzne
 • Kołnierze
 • Systemy ochrony antykorozyjnej (farba, ochrona katodowa)
 • Wejścia kablowe
 • Fundamenty kratownicowe (pale, belki, węzły, elementy przejściowe do fundamentów kratownicowych)
Kontakt z dostawcą

dostawca tier 1

Q1, 2024

Projekt

Bałtyk 2 i 3

Produkcja elementów przejściowych TP (“Transition Piece”) obejmuje dostawę łącznie do 100 elementów przejściowych (pomiędzy morską turbiną wiatrową a monopalami) wraz akcesoriami i wyposażeniem.

Zakres prac dla produkcji TP obejmuje:

 • Produkcja do 100 jednostek
 • Części zamienne do rozruchu na lądzie i na morzu
 • Sprzęt do instalacji
 • Dokumentacja LCI wraz z rysunkami produkcyjnymi
 • Dokumentacja powykonawcza, w tym naniesienie zmian do projektu budowlanego

Komponentami TP wchodzącymi w skład tego procesu zakupowego są:

 • Konstrukcja podstawowa i dodatkowa
 • Żuraw
 • Uszczelnienia i ochrona katodowa
 • Układ niskiego napięcia
 • System wysokiego napięcia
 • Oprzyrządowanie i wyposażenie (np. sprzęt i urządzenia tymczasowe umożliwiające instalację, oznakowanie, pomoce nawigacyjne itp.)
 • Sprzęt bezpieczeństwa
Kontakt z dostawcą

Transport i instalacja

dostawca tier 1

Q1, 2024

Projekt

Bałtyk 2 i 3

Podstawowy scenariusz obejmuje transport i instalację turbin wiatrowych (WTG), ich fundamentów oraz fundamentów z platformami dla morskich stacji transformatorowych (OSS) w ramach jednego kontraktu, w tym następujące konstrukcje w ramach pakietu:

 • Standardowy Monopile z elementem przejściowym (TP)
 • Pin pile Jacket dla WTG

Wybrany dostawca w swoim zakresie posiadać będzie poniższe aktywności:

 • Inżyniering instalacji i wsparcia instalacji
 • Jarzma i oprzyrządowanie
 • Kafary
 • Systemy redukcji hałasu palowania
 • Osprzęt cementujący
 • Kraty i osprzęt transportowy
Kontakt z dostawcą

W ramach witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Dowiedz się więcej.